Před 69 lety, v dubnu roku 1950 spustili komunisté v tehdejším Československu tzv. „Akci K“. V rámci této akce přepadla StB všechny mužské kláštery na území celého Československa. Zlikvidováno bylo 219 řeholních domů a internováno 2376 řeholníků. Akce K měla i tragické hospodářské důsledky. Došlo k devastaci řeholních budov i k znehodnocení značného množství knih a uměleckých předmětů. 

Komunisté církev a víru nenáviděli vždy, od samého začátku. Svou humanistickou morálkou jim narušovala jejich plány. Člověk, který miluje bližního svého jako sám sebe bude asi těžko pronásledovat souseda kvůli jeho třídnímu původu. Když člověk věří v něco mezi nebem a zemí, nenechá se tak snadno ovládnout diktaturou.A tak se pochopitelně komunistický teror vůči církvím neomezil jen na bolševické Rusko, ale zasáhl i tehdejší komunistické Československo. 

Po revoluci se náš stát přihlásil k ochotě alespoň nějak napravit křivdy komunismu. V restituci vrátil ukradené majetky lidem. Dlužno dodat, že mnohdy v katastrofálním stavu. Potomci selských rodin by jistě mohly dlouze vyprávět. Ovšem k vyrovnání s církvemi nedošlo. Takové vyrovnání je ovšem potřeba, když už ne kvůli morální povinnosti vrátit to, co bylo ukradeno, tak kvůli odluce státu od církve. Jsme sekulární společnost a církev těsně provázaná se státem tak nedává žádný smysl. A tak byl v roce 2012 přijat zákon o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi. 

Komunistický dárek k výročí

Zákon ovšem byl od začátku trnem v oku socialistům všeho druhu. Od komunistů, přes sociální demokraty až po Babišovo ANO svorně zaznívaly hlasy proti. Zvlášť od komunistů bylo pikantní slýchat něco o tom, jak si církve vrácený majetek nezaslouží. Situace, kdy zloděj kritizuje okradeného, že si dovolil chtít svůj majetek zpět byla tristní.  Ale šlo se utěšovat faktem, že zákon a smlouvy platí, křivda bude napravena a komunisté nechť si v té době pindají, co chtějí. 

Bez ohledu na to, jaký má člověk vztah k církvím, nebo k víře, tak princip právního státu, dodržování vlastních smluv a narovnání křivd musí bezpodmínečně platit pro každého. Bez výjimky!

Jenomže to bychom nesměli žít v ČR za vlády hnutí ANO, která podpoře komunistů vděčí za svou existenci. A tak v minulém týdnu Poslanecká sněmovna, na výročí Akce K, hlasy ANO, KSČM, ČSSD a SPD přehlasovala senátní veto a zdanila finanční náhrady za majetek, který církvím nemohl být vrácen.

Před 69 lety komunisté okradli zcela bezostyšně vybranou skupinu občanů této země (a bohužel ne naposledy). Dnes socialistická vláda závislá na podpoře těch stejných komunistů okradla stejnou skupinu občanů podruhé. Paralely, ze kterých mrazí, zřejmě nekončí!

Tak pán Bůh s námi a zlé pryč.