Pojem sdílená ekonomika rezonuje napříč každodenními tématy. Stává se komfortní součástí našich životů. Usnadňuje nám skrze mobilní aplikace nalézt bydlení nebo ubytování v zahraničí, zjednodušuje přepravu kdekoliv na světě anebo si díky ní můžeme půjčit peníze. Díky přístupu k internetu a datovým sítím nám sdílená ekonomika přináší revoluční změnu v možnostech, které nám kdy internet nabízel.

V současnosti existuje mnoho studií a publikací o fenoménu sdílené ekonomiky. Pojďme se podívat, co to znamená pro Českou republiku…

Díky technologickému pokroku je český i evropský trh flexibilnější a má možnost dalšího rozvoje. Umožňuje snadnější setkávání nabídky s poptávkou peer-to-peer, bez nutnosti dalších aplikací nebo portálů. To převládá především v oblasti realit, domácích a řemeslných prací nebo ubytování. Česká republika je pro sdílenou ekonomiku specifická svým malým trhem, kde není zcela snadné se prosadit.  To proto vyžaduje velkou inovaci a přidanou hodnotu dané služby. Sdílená ekonomika zároveň prospívá, protože se ve standardním podnikání setkáváme s neustále se zvyšující byrokracií. Pro mnoho lidí je tak jednodušší využít služby sdílené ekonomiky, které nemusí splňovat tolik regulací a předpisů.

Vezměme například sdílenou přepravu. Pražané častěji využívají služby Uber než standardní taxi služby. Jedná se o 14% obyvatel a 25% řidičů, kteří jej využívají. Pro řidiče znamená tato možnost spíše jen přivýdělek.

Sdílená ekonomika v současnosti vydělává a má náskok díky tomu, že tradiční poskytování služeb je přeregulované a začíná sdílené ekonomice těžko konkurovat. Po celém světě se tak snaží reagovat na to, aby byly platné a stejné podmínky pro všechny. Nabízí se otázky z oblasti daní, bezpečnosti, hygieny, férového obchodu, ochrany spotřebitelských práv apod. Především pak špatný dohled nad vybíráním daní vedl k tomu, aby se nad těmito body začaly zamýšlet nejen všechny členské státy Evropské unie, které sdílenou ekonomiku vnímají jako příležitost pro evropské hospodářství. Jediná cesta, jak se utvoří správné konkurenční prostředí, je snížit byrokracii a zjednodušit fungování v poskytování standardních služeb a zároveň nastavit jasné podmínky pro sdílenou ekonomiku. Prvním zásadním krokem je určit kritéria, která umožní platformy sdílené ekonomiky právně kategorizovat.

Pokrok nezastavíme a zastavit nechceme, lidskou vynalézavost nezastavíme a omezovat nesmíme, ale naší povinností je nastavit rovné podmínky pro všechny tak, aby všichni platili daně a plnili své povinnosti plynoucí z podnikání vůči státu a ostatním občanům České republiky.