Předvolební boj politických stran a hnutí je v plném proudu. Na levici se slibují pečení holuby zdarma. Antisystémová hnutí a strany negují úplně všechno, co se kdy udělalo a slibují, jak bude ráj na zemi. Stačí prý, když je na to pustíme a všechny nejlépe pozavíráme.

 

Dříve člověk aspoň věděl, který politický směr daná strana reprezentuje. V politice existovala mnohem větší přehlednost. Mohli jste zhruba předvídat, kde jsou nějaké mantinely, jaké mají politici názory, hodnoty, kam stát směřuje v důležitých tématech apod. Dnes je situace naprosto odlišná.

 

Vyprázdni a panuj

Jeden můj přítel mi například nedávno tvrdil, že bude rozhodně volit pravicové strany. Zajásala jsem. A že se rozhoduje mezi ODS a Piráty. To už jsem zajásala podstatně méně a nevěřícně na něj koukala. Normální pravicový volič je schopen uvažovat o volbě tvrdě socialistické antisystémové strany a nepřijde mu to divné. Ne proto, že by o tom nepřemýšlel, ale proto, že ta záplava různých hnutí, účelových spolků politiku ideologicky naprosto vyprázdnila a její vnímání ještě zhoršila. Snaha o vyprázdnění politiky nějakými banalitami, pseudokauzami a řečmi o všeobjímající transparentnosti ale jen tak neskončí. V realitě pak místo řečí tito andělé pirátsky pohrdají soukromým vlastnictvím nebo hlasují s KSČM o podstatných zákonech.

V 21. století nás čeká k řešení spousta závažných témat, na úrovni měst i státu potřebujeme masivně investovat, stavět, digitalizovat, radikálně osekat byrokracii, chránit naše občany, životní prostředí a státní zájmy. Jenže když nejsem vázán programovým, hodnotovým a ideologickým závazkem, mohu přece vyjednávat a hlasovat každý den jinak. Na první pohled se tak lépe a efektivněji vládne, nicméně dlouhodobě to nemůže přinést nic dobrého. Protože v demokracii nemůžete být s tímto přístupem čitelní a spolehliví pro své partnery na komunální, státní ani mezinárodní úrovni. Vede to jen k všeobecné nestabilitě.

 

Transparentnost myšlení

Kompromis a dohoda, podstata politiky, se přeci nedá dělat s někým, kdo může změnit názor a obsah kompromisu druhý den a obhájit si to jakkoliv. Navrhovala bych proto u politiků trvat na novém druhu transparentnosti, užitečnějším než si zveřejňovat svoje diáře nebo někoho neustále špehovat, a totiž na transparentnosti myšlení.

Pravice znamená úctu k soukromému vlastnictví a ocenění pracovitosti, kreativity, snahy a odvahy něco reálně udělat. Něco vytvořit a dlouhodobě se o to starat. Vyžaduje střídmost v přijímání regulací, zákonů a vyhlášek. Odmítá rozdávání veřejných prostředků na uplácení voličů. Znamená to, že věci měním pouze tehdy, pokud nefungují a pokud vím, jak něco konkrétního zlepšit, ne jen pro změnu samotnou. Pravice pomáhá potřebným v nouzi, ale raději formou vytváření příležitostí k práci, než bezúčelným rozdáváním veřejných peněz. Pravice reálně pečuje o životní prostředí, protože chce pro občany to nejlepší. Pravicová politika znamená možnost vybrat si tu správnou vlastní cestu.

Jako pravicová politička, která se uchází o vaše hlasy vám proto neslibuji ráj na zemi, všechno zadarmo, či permanentní změnu. Být pravicový znamená dlouhodobě preferovat pořádek před experimenty. Slibuji vám odpovědnou pravicovou politiku, ve které pro vás chceme být ti nejlepší. Dnes, zítra i za 20 let.

Tak pán Bůh s námi a zlé pryč