Komunální politika

Down

Společně nastartujeme Prahu

Komunální politika pro mě vždy představovala prioritu v politické aktivitě. Ráda se starám o místo, kde žiji, a ráda zůstávám v kontaktu s místními obyvateli, na kterých mi záleží. Na „Dvojce“ mám v gesci sociální oblasti. Péči o seniory a lidi, kteří se ne vlastní vinou dostali do tíživé životní situace, považuji za svoji nejenom politickou, ale i občanskou povinnost.

Jsem zakladatelkou dvou úspěšných klubu „Dvojka pro rodiče a děti“ a „Dvojka pro seniory“. Zkvalitňovat a zpestřovat život mým spoluobčanům mě nesmírně baví a jsem ráda, že mohou mít své kluby, kde se zapojují do nejrůznějších aktivit, vzdělávají se, sportují a společně tráví svůj volný čas. Iniciovala jsem vznik nadačního fondu Prahy 2 „Dvojka srdcem“, který propojuje lidi, kteří potřebují pomoc, a občany, kterým není jejich osud lhostejný a chtějí pomoci.

Zapojuji do oblasti životního prostředí, protože dobře udržované parky, dostatečná zeleň, čisté chodníky a ulice jsou pro mě důležitým faktorem kvalitního života na Dvojce.  V minulosti se mi podařilo prosadit rekonstrukci všech dětských hřišť, protože jako dvojnásobná matka vím, že je velmi důležité, aby si naše děti měly kde hrát.

Mezi moje hlavní tři priority pro Prahu patří boj proti šikaně dětí, péče o naše seniory a digitalizace města.

Naše děti jsou to nejdůležitější, co v životě máme, a proto je naši povinností je chránit a zajistit jim šťastné dětství. S rozvojem moderních technologií se šikana často přesouvá na internet a především psychická traumata mohou mít celoživotní následky. S tím budu bojovat. Proto hodlám prosadit, aby každá ze 104 středních škol zřizovaných magistrátem měla svého dětského psychologa.

Alzheimerova choroba je celospolečenský problém. Počet postižených touto závažnou nemocí v posledních letech významně roste a Praha patří k regionům, kde je nejvíce nemocných. Zasadím se o výstavbu nových domovů pro seniory a domovů se zvláštním režimem, abychom mohli uspokojit co nejvíce potřebných.

Občané i firmy mají mít právo na dostupné a jednoduše ovladatelné digitální služby. Praha nutně potřebuje digitální revoluci a uživatelsky přívětivé služby, které mohou všem ušetřit čas. Chci, aby Pražané mohli být upozorňováni formou SMS, například na končící platnost dokladů, ale také by měli možnost online hodnocení úřadů a jejich pracovníků. Heslo metropole musí být: „Šetříme Pražanům čas, nervy a peníze.“

Všechny své úspěchy i zkušenosti bych ráda uplatnila i na Magistrátu hl. m. Prahy, protože věřím, že naše metropole potřebuje schopné a kompetentní lidi.

Komunální politika je pro mne bezednou studnou zkušeností i potěšení zároveň.“