Inovace

Down

Inovace hýbou světem

Inovace jsou dnes hybatelem světa. Kreativitu, odhodlanost a vůli objevovat něco nového nesmí stát brzdit nadbytečnou byrokracií. Každý nový objev způsobuje změnu nejen v ekonomice, ale v celé naší společnosti. Pozitivní efekt pro ekonomiku je v případě inovace rozsáhlý, protože se zpravidla spouští tzv. multiplikační efekt. Ten funguje tak, že přínos z inovace nejde pouze firmě, která s ní přichází na trh, ale celé ekonomice a všem nám. Pokud chceme být i nadále rostoucí ekonomikou a být konkurenceschopní, musíme maximálně podporovat vědu, výzkum a inovace. A největší podporou ze strany státu je zjednodušení administrativy a snížení byrokratické zátěže tak, aby kreativní lidé měli čas se věnovat inovacím a ne papírům a zbytečným administrativním překážkám.