Energetika

Down

Zajištění energetické bezpečnosti

Energetická nezávislost a bezpečnost je zcela zásadní a strategická záležitost každého státu. Česká republika je soběstačná ve výrobě elektřiny a tepla. To je velice důležitý faktor nejenom pro občany jakožto koncové spotřebitele ve svých domácnostech, ale také pro český průmysl. Musíme udělat vše, co je v našich silách, aby tomu tak zůstalo i do budoucna.

Jsem toho názoru, že je pro Českou republiku klíčové mít definovanou energetickou dlouhodobou strategii, která nezůstane pouze na papíře, ale bude se aktivně rozvíjet. Pro náš stát je nutné i nadále rozvíjet náš nejvýznamnější bezemisní zdroj, a tím je jaderná energetika, s cílem zvýšit energetickou nezávislost a bezpečnost. Je nezbytné podpořit výrobu energií z obnovitelných zdrojů pro drobné spotřebitele, a to především snížením byrokracie a odstraněním demotivujících opatření. Stát má motivovat vývoj a zavádění inovací, které povedou k větší energetické účinnosti a k úsporám energie.