Ekonomika

Down

Nízké a přehledné daně a stabilní ekonomika

S penězi daňových poplatníků musí stát hospodařit odpovědně. Česká ekonomika bude růst, pokud stát omezí zbytečné přerozdělování našich peněz a namísto zvyšování daní zachová celý systém stabilní, přehledný a předvídatelný. Bohatství se získává prací, ne dotacemi, ne přerozdělováním, ne přebujelým státním aparátem.

Nízké a jednoduché daně vedou k předpokladu minimální míry obcházení daňové povinnosti. Poctiví podnikatelé nemohou být trestáni za neschopnost státu dobře vybírat daně. A proto jsem velkým odpůrcem zavádění represivních nástrojů plošně na všechny podnikatele. V oblasti ekonomiky prosazuji malý stát, jednoduché a nízké daně a odstranění zbytečné byrokracie.