Hodnoty, tradice, státnost a stoletý odkaz Československa všichni uznáváme a přetrvávají do dnešních dní. Občanská demokratická strana má dokonce ve svých základech výslovný odkaz na politickou tradici první republiky. Státníkům, kteří před sto lety stáli u zrodu našeho prvního samostatného státu vděčíme za mnohé, hlavně za naši národní suverenitu. Za možnost jít vlastní cestou.

 

Československo bylo v době svého vzniku majákem osvícenectví. Jako první zařadilo do své Ústavy rovnoprávnost žen, trvalo na demokratických politických principech co nejmenšího státu a svobodě tisku, zavedlo sociální politiku pro dělnictvo, provedlo pozemkovou reformu.

Po sto letech máme být na co pyšní. Uvědomujeme si, v jak krásné zemi s bohatou historií a obrovským lidským potenciálem žijeme. Co všechno naši předci museli vybojovat pro to, abychom dnes mohli být svobodní.

Je jen na nás, zda budeme žít ve svobodné zemi na principu “co nejméně státu a co nejvíce občana”, nebo zda pustíme neustálý státní dohled, byrokracii a chaos do vlastních ložnic na základě vzletných frází o boji s neřádem a korupcí. Můžeme bojovat sami proti sobě a nikam se jako národ neposuneme. Doba je totiž taková, jakou si ji uděláme. My všichni.

Můžeme začít už nyní. Vidíme, že můžeme být úspěšní ve světové konkurenci. V něčem už patříme mezi nejlepší, v jiných oblastech je potřeba co nejrychleji přidat. Pojďme se přestat hádat, řešit banální zástupná nebo extrémní témata, která zatěžují naši pozornost, oslabují naši národní imunitu a jako celek nás nikam neposunují. Pojďme přestat mluvit dokola o nějakých změnách a změny raději hned dělat, když jsou potřeba.

 

Sto – deset – jedna

Tak se jmenuje projekt ODS. 100-10-1. Jako cíl při 100. výročí vzniku republiky jsme si dali ambici znovu patřit mezi 10 nejúspěšnějších zemí světa. To musí být naše priorita, náš společný cíl číslo 1. Je to projekt pro všechny, pro 10 milionů obyvatel České republiky, pro každého z nás.

Symbolicky můžeme začít tím, že vyvěsíme naši státní vlajku. Někde venku, online na sociálních sítích nebo jen v našich myslích. Uvědomíme si, že toho není málo, na co můžeme být právem hrdí. Znát své slabiny je stejně důležité jako znát své přednosti.  Jak říká náš předseda Petr Fiala: “Hrdí na minulost, připraveni na budoucnost”. Hrdí na sebe, hrdí na Českou republiku!

Tak pán Bůh s námi a zlé pryč.

 

Komentář vyšel na: https://www.info.cz/nazory/100-10-1-aneb-jit-vlastni-cestou-komentar-alexandry-udzenija-37500.html